Hoe houd ik mijn vak aantrekkelijk voor mijn leerlingen?

Dat blijft voor iedere docent in het voortgezet onderwijs toch altijd de grote uitdaging. Welk vak je ook geeft, hoe bevlogen je ook bent, het is een hele klus om pubers in beweging te krijgen en te houden.

Als docent Nederlands ben ik altijd bezig de goede balans te vinden tussen het bijbrengen van een goede taalbeheersing en het inspireren van leerlingen om toch vooral creatief met taal om te gaan. En ook al is de spellingcorrector geduldig, je wilt toch erg graag dat de d’tjes en t’tjes goed geplaatst worden. In de onderbouw ben je daar vooral erg druk mee, daarna kan er dan eindelijk anders naar taal gekeken worden en kunnen we aan de slag met argumenteren, creatieve zaken, het pitchen van boeken etc.

Maar jammer genoeg dient zich dan al weer snel een volgende dwingende kwestie aan, namelijk het examen Nederlands. Nu staat alles in het teken van het oefenen van examenteksten en daar is weinig vernieuwend aan. Natuurlijk is er in tussenliggende jaren genoeg tijd om inspirerend met het vak Nederlands om te gaan maar het keurslijf ligt op de loer het blijft een kwestie van vooral zelf bij de les blijven en mee te groeien met jouw leerlingen en nieuwe educatieve middelen.

Blijf vooral bevlogen en lees deze maand in het Onderwijsblad van 19 maart ’16, een interessant artikel van Marry Schoemaker “Bevlogen lessen in een ‘saai’ vak Nederlands”!

0801cartoon-vak-afgeschaft-220x165