Een schepje Chinees er bovenop

De Chinese vriendin van mijn zoon ligt helemaal in een deuk wanneer wij het hebben over het onderwijs in Nederland. Ze vindt het ongelofelijk dat middelbare scholieren hier alweer om drie uur ‘s middags klaar zijn met school en dan verder weinig uitvoeren. En dan hebben we haar nog niet eens verteld dat door lesuitval in verband met zieke of vergaderende docenten soms hele dagdelen uitvallen en leerlingen gewoon vrij zijn.

In China staat het aantal jaren dat een kind op de basisschool en in het voortgezet onderwijs doorbrengt gelijk aan dat van ons. Zo’n zes jaar basisschool en zes jaar voortgezet onderwijs. Maar het aantal lesuren dat zij hebben staat niet in verhouding tot ons systeem. Een gewone schooldag in China begint om zeven uur in de ochtends en duurt tot vijf uur in de middag. Ook op zaterdag gaan zij meestal naar school op zondag is er tijd voor bijlessen/huiswerkbegeleiding. (Studysmart toch maar open op zondag? 😉 )

Aan het eind van het voortgezet onderwijs doen Chinese leerlingen die toegelaten willen worden tot een goede universiteit het ‘National Higher Education Entrance Examination’. De cijfers bepalen tot welke universiteit je wordt toegelaten en hoe hoog je straks zal gaan stijgen op de maatschappelijke ladder. Tijdens het examen komen familieleden en vrienden de leerlingen aanmoedigen en staan vaak buiten het schoolgebouw aanmoedigingen te roepen. Een belangrijk moment, want het is de afsluiting van het kind zijn, twaalf jaar zeer intensief onderwijs en het begin van volwassenheid.

De druk op jonge kinderen en pubers in China is natuurlijk groot en wij vinden dat in onze westerse cultuur ongezond en niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van het kind. Maar de schooldag verlengen met een paar uur studie/huiswerkbegeleiding in plaats van thuis gaan gamen of televisie kijken, werpt al gauw zijn vruchten af. En kan net bepalend zijn voor het succes op school en de daarmee samenhangende keuze voor een vervolgopleiding. Een klein schepje Chinese discipline en doorzettingsvermogen erbovenop zou helemaal niet zo gek zijn voor onze middelbare scholieren!