En dan zit het eerste jaar Studysmart er alweer op!

Een intensief en spannend jaar waarin er door leerlingen en medewerkers knoerthard gewerkt is. Het resultaat mag er dan ook zijn, alle leerlingen zijn over naar de volgende klas, door naar het gewenste niveau voortgezet onderwijs of geslaagd voor hun eindexamen. Geweldig!

Ik ben ontzettend trots op wat we dit jaar bereikt hebben. En dan bedoel ik niet alleen de resultaten maar ook het functioneren van de op maat toegepaste begeleiding voor elke leerling persoonlijk. Daarnaast het gevoel dat iedereen zich prettig voelt en na een vermoeiende dag school stoom af kan blazen voordat hij/zij weer aan het werk gaat. Kortom de balans tussen, wat ging er goed of fout vandaag op school, wat kunnen we eraan doen, hoe gaan we aan de slag met de planning voor deze week en hoe zetten we de schouders er weer onder. Het geeft een enorme kick om te zien dat de persoonlijke aanpak werkt!

Terugkijkend op dit eerste jaar ben ik zelf heel erg blij met de sfeer die we neer hebben kunnen zetten. Ik merk dat leerlingen zich op hun gemak voelen en niet schromen om aan te geven waar hun ‘zwakke kanten’ zitten. Als er op school geen rust, tijd of gelegenheid is om vragen te stellen wanneer je iets niet snapt, dan kan dat ’s middags nog, hetzij bij huiswerkbegeleiding of bij de individuele bijles. Op dat moment wordt er ook echt iets aan gedaan, krijg je hulp of antwoorden en kun je verder met je schoolwerk.

Als oud-docent bevind ik mij nu aan de andere kant tijdens proefwerk/SE-weken en ben ik net zo benieuwd als leerlingen/ouders naar de resultaten. Vroeger was ik zelf vele uren aan het nakijken en beoordelen en nu leef ik in spanning mee naar de uitslag. Niets is dan ook zo leuk als die enthousiaste berichten, meestal meteen al een appje wanneer het goed gegaan is. Wat is dat leuk!

Nu eerst genieten van een welverdiende vakantie en dan starten we begin september weer fris en fruitig aan een nieuw schooljaar! Een goeie zomer allemaal!