Over Ons

prof 

Mieke Boileau – Studiebegeleider
miekeboileau@studysmart.nl

Als geen ander weet ik hoe het voortgezet onderwijs werkt, welke methoden er gebruikt worden en waar leerlingen tegenaan lopen. Grote klassen, geen tijd voor de individuele leerling en diens speciale onderwijsondersteunende behoeften. Het zal niemand onbekend voorkomen, frustrerend maar ook zorgelijk, omdat zeker een leerling die veel aandacht nodig heeft, ondersneeuwt en niet meer weet waar hij hulp moet zoeken.

Ik ben ervan overtuigd dat bij specifieke, leerproblemen als dyslexie, ADHD, ADD of een stoornis in het autistisch spectrum, een individuele aanpak en het werken in een rustige, prikkelarme omgeving een positieve invloed zal hebben op het leren.

Na mijn lerarenopleiding Nederlands/Engels, doctoraal Nederlandse taal en letterkunde en vijfentwintig jaar voortgezet onderwijs ervaring, waarvan de laatste zeven jaar in het voortgezet speciaal onderwijs ken ik het klappen van de zweep en is de tijd gekomen om nu op mijn manier leerlingen te helpen. Voor mij ligt de uitdaging in het persoonlijk ondersteunen en positief motiveren van leerlingen bij de opbouw van hun toekomst.